١ گیفت کارت مورد نظرتان را انتخاب کنید :

گیفت کارت amazonگیفت کارت GooglePlayگیفت کارت iTunesگیفت کارت Microsoftگیفت کارت PlayStationPlusگیفت کارت Xbox
نوع گیفت کارت :

۲ تعداد مورد نظرتان را انتخاب کنید :

2 ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید :

ایمیل
موبایل
اجباری
مرا بخاطر بسپار

3 بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب کنید :

بانک صادر کننده ی کارت :

عملیات پرداخت با همکاری

انجام می شود

کارت انتخاب شده و صورتحساب شما به شرح زیر است :

نوع محصول
مبلغ
تعداد 1
جمع
پس از پرداخت، کد محصول صرفا به شماره شما ارسال می شود.